Doradztwo

1. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Cena: do uzgodnienia – miesięczny ryczałt (umowa o powierzeniu wykonywania czynności IOD).

W cenie usługi zawarte jest:

1. Zredagowanie (uaktualnianie) niezbędnych dokumentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w szczególności: rejestr czynności przetwarzania, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody, polityka prywatności na stronę www;
2. Bieżący kontakt (telefoniczny, e-mailowy) z wyznaczonymi osobami;
3. Przygotowanie planu szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
4. Reprezentowanie przed właściwymi organami administracyjnymi, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – również w trakcie kontroli, oraz sądami administracyjnymi;
5. Odbycie raz na kwartał wizyty u Zamawiającego (w razie potrzeby częściej lub rzadziej);
6. Przeprowadzenie co rok audytu ochrony danych osobowych;
7. Przeprowadzanie szkolenia (trzy w roku kalendarzowym) z zakresu ochrony danych osobowych, w udostępnionej przez Zamawiającego sali szkoleniowej, (cztery godziny szkoleniowe), przy okazji wizyt lub w przypadku zorganizowania grupy szkoleniowej na wcześniej ustalony termin;

Termin realizacji:

Po podpisaniu umowy o powierzeniu wykonywania czynności IOD.
Dokumentów: Polityki ochrony danych osobowych (Procedury RODO) – około 60 dni kalendarzowych.
Szkolenia: do uzgodnienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

* oferta dotyczy podmiotów zorganizowanych (administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane osobowe tzw. procesorzy)

2. Stałe doradztwo (consulting) z zakresu ochrony danych osobowych

Cena: do uzgodnienia w zaleznosci od zaangażowania  – miesięczny ryczałt (umowa o stałej współpracy)

Termin realizacji:

Po podpisaniu umowy o powierzeniu wykonywania czynności IOD.
Dokumentów: Polityki ochrony danych osobowych (Procedury RODO) – około 60 dni kalendarzowych.
Szkolenia: do uzgodnienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

* oferta dotyczy podmiotów zorganizowanych (administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane osobowe, tzw. procesorzy)

3. Doradztwo przy tworzeniu dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych

Cena do uzgodnienia

W cenie usługi:

Zredagowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych (Procedury RODO)

Gwarancja:

Świadcząc od 2003 roku stałe usługi doradcze w formie opracowywania i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, kompleksowego przygotowania podmiotów do kontroli GIODO, Binf – Bezpieczeństwo Informacji dysponuje aktualną wiedzą w zakresie praktycznego rozwiązywania różnorodnych problemów z obszaru ochrony danych osobowych w działalności podmiotów różnorodnych branż.

* oferta dotyczy podmiotów zorganizowanych (administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane osobowe, tzw. procesorzy)

Klienci o nas

Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę ze specjalistycznych dziedzin.

Dzięki połączeniu tych kluczowych elementów stworzyliśmy dobrą markę. Zapewniamy Państwu najwyższą jakość usług. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Serwis czynny 24/7