Polityka prywatności

Polityka Prywatności BINF – BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług naszego serwisu www.binf.pl. („Serwis”) było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie.

Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.
Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest BINF – BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Jakub Rzeźnicki ul. Ogrodowa 1, 05-860 Płochocin.
Które dane osobowe przetwarzamy?

Są to dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać?

Twoje dane są nam potrzebne:
• by kontynuować współpracę, rozpoczętą co do zasady z Twojej inicjatywy;
• by móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes, a czasami przepis prawa (np. podatkowego).

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
• naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
• podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. dostawcy hostingu;
• innym odbiorcom danych – np. naszym usługodawcom;
• sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania współpracy (umowy), a następnie przez okres 7 lat po zakończeniu tej współpracy, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

Jakie prawa Ci przysługują?

Posiadasz prawo do:
• Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas i w jaki sposób.
• Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
• Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
• Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: binf@binf.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: BINF – BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Jakub Rzeźnicki ul. Ogrodowa 1, 05-860 Płochocin.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony danych osobowych…

Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych na adres e-mail: binf@binf.pl.